BookBeam Basic Annual

40,000 875,000 

BookBeam là một công cụ đa năng dành cho các nhà xuất bản sách trên Amazon. Công cụ này cung cấp nhiều tính năng hữu ích như Niche Finder giúp tìm kiếm cơ hội từ hơn 200 triệu sách, Keyword Research Tool để phân tích nhu cầu và đối thủ cạnh tranh, cùng với Book Tracker để theo dõi hiệu suất sách theo thời gian

SKU: MCT4347 Category: Tags: ,