Descript

1,528,000 

Descript là một trình chỉnh sửa âm thanh/video hợp tác hoạt động giống như một tài liệu. Nó bao gồm phiên âm, trình ghi màn hình, xuất bản, chỉnh sửa nhiều bản đầy đủ và một số công cụ AI cực kỳ hữu ích.

SKU: MCT2838 Category: Tag: