Gemini Advanced

90,000 590,000 

Gemini Advanced là phiên bản mới nhất của hệ thống trí tuệ nhân tạo dựa trên trò chuyện của Google, được phát triển đặc biệt để cung cấp các khả năng và tính năng cải thiện so với phiên bản tiền nhiệm, Gemini.

SKU: MCT4756 Category: Tags: ,