Katteb

40,000 422,100 

Katteb là một công cụ viết AI nhằm giúp người dùng sản xuất nhiều nội dung một cách nhanh chóng. Không giống như các công cụ viết bằng AI khác hiện có trên thị trường, Katteb tự nhận mình là công cụ viết được bản địa hóa, theo thời gian thực và được kiểm chứng thực tế đầu tiên trên thế giới.

SKU: MCT2666 Category: Tags: ,