Minvo Pro

375,000 1,250,000 

Minvo là một công cụ được trang bị bởi trí tuệ nhân tạo, giúp chuyển đổi video dài thành các đoạn ngắn, phù hợp để chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội phổ biến.