1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, MCST đảm bảo quyền lợi của Khách hàng bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn MCST Đảm Bảo đã được quy định trong Điều khoản Dịch vụ.

2. Điều kiện trả hàng và hoàn tiền

Khách hàng có thể liên hệ với MCST để thỏa thuận về việc Trả hàng và Hoàn tiền trong các trường hợp sau:

  • Khách hàng đã đặt hàng (order) và thanh toán thành công nhưng chưa nhận được sản phẩm (sau một tháng kể từ ngày đặt hàng và thanh toán thành công)
  • Sản phẩm đã giao nhưng bị lỗi do kỹ thuật từ hệ thống của MCST mà chúng tôi không thể khắc phục trong vòng 3 ngày (không bao gồm lỗi xuất phát từ nhà sản xuất)
  • Sản phẩm Khách hàng nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà MCST cung cấp trong mục mô tả sản phẩm

Với mỗi order/sản phẩm Khách hàng chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền một lần duy nhất. Nếu Khách hàng mua lại một trong các sản phẩm này, Khách hàng sẽ không được hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.

Với yêu cầu hoàn lại tiền cho các sản phẩm thanh toán một lần hoặc trọn đời, số tiền hoàn lại sẽ bằng với số tiền bạn đã trả trừ cho thời gian đã sử dụng (tính theo giá bán theo thời gian tương ứng trên muchungtool.com tại thời điểm bạn mua hàng).

Sau 30 ngày kể từ khi đơn hàng được hoàn thành, sẽ không có bất kỳ khoản hoàn trả nào. Trường hợp sản phẩm bị lỗi xuất phát từ hệ thống của MCST, chúng tôi sẽ cộng thêm thời gian hoặc hỗ trợ bạn đổi sản phẩm khác sau khi trừ đi phần tiền chênh lệch tương ứng với thời gian mà bạn đã sử dụng. Bạn sẽ không được cộng thêm thời gian sử dụng nếu lỗi xuất phát từ nhà sản xuất hoặc đã sử dụng hết hạn mức của gói mà bạn mua/đăng ký.

CHÚNG TÔI CHỈ HOÀN TIỀN CHO KHÁCH HÀNG KHI YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG THUỘC MỘT TRONG CÁC CÁC TRƯỜNG HỢP TRÊN

QUY TRÌNH XỬ LÝ YÊU CẦU HOÀN TIỀN

Quy trình xử lý yêu cầu trả hàng và hoàn tiền của khách hàng bao gồm các bước sau:

  1. Khách hàng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của MCST để yêu cầu trả hàng và hoàn tiền khi đáp ứng đủ Điều kiện trả hàng và hoàn tiền của chúng tôi.
  2. Bộ phận chăm sóc khách hàng của MCST tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng.
  3. Thời gian xử lý yêu cầu trả hàng và hoàn tiền: Trong vòng 07 ngày (trừ các ngày lễ, Tết) kể từ khi nhận được yêu cầu của Khách hàng.

Chúng tôi luôn xem xét từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Khách hàng và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của MCST.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI