ResearchBase Pro

593,500 

ResearchBase là nền tảng mạng chuyên nghiệp hàng đầu giúp các chuyên gia nghiên cứu trong các lĩnh vực STEM kết nối, giao tiếp và học hỏi lẫn nhau

  • Bạn sẽ nhận được ResearchBase Pro (Tài khoản chia sẻ)
Mã: MCT3233 Danh mục: Từ khóa: